2015. április 19., vasárnap

Dühös vagyokEngedjék meg, hogy az éjfél után hozzám érkezett levelet, valamint erre küldött válaszomat – fordított sorrendben – megosszam Önökkel.


From: Dr. Léhmann György [mailto:lehmann@invitel.hu]
Sent: Thursday, April 09, 2015 6:21 AM
To: 'Jánosné Krizsán'; 'Erika Sziky'; 'Eszter Rudas'; 'István Pethő'; 'László Győri'; 'Ilona Kovács'; 'János Piti'; 'Józsefné Máté'; 'evaguth@gmail.com'; 'Katalin Dr Buza'; 'Bene Gabor'; 'Julianna Kolozsvári'
Subject: RE:

Tisztelt Krizsán Jánosné!

Rossz néven veszem azt, hogy az alábbi félrevezető levelet terjeszti a kiszolgáltatott helyzetben lévő adósok részére..

Ugyanis a forintosítás olyan rendkívűl káros intézkedés az adósok számára, melynél fogva megközelítőleg másfél-két év mulva azok az adósok is reménytelen helyzetben lesznek, akik még idáig valahogy elvergődtek a bankok által kiszámolt törvénytelen törlesztő részletek fizetésével.

Az első oka annak, hogy fentieket határozottan állítom az, hogy a devizaalapú kölcsönszerződés alapján jelenlegi időszakban már olyan károk miatti kártérítési jellegű igénye lehetne minden adósnak, mint a

2009-től fizetett kamatösszegek – törlesztő részletek döntő része – több mint a felét törvénytelenül és fenyegetéssel kényszerítették ki az adósoktól a Svájci jegybanki alapkamat zsugorodást figyelmen kívűl hagyva,

az árfolyamváltozás terheit bírósági vizsgálat nélkül törvénytelenül hárították át teljes egészében az adósokra,

valamint a szintén bíróság által 93/13 EGK Irányelv 6. pontja alapján kötelezően és felek megkérdezése nélküli teljes körű szerződési vizsgálat esetén még több mint 10 szerződési pontnál tisztességtelenség okából minden bank esetén megállapítandó a károkozás úgy, hogy ezeknek a bankok általi eddigi követelése miatti kár természetesen szintén megtérítendő az adósok felé.

------------------------------

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a kamatnak annuitásos fizetése folytán nem annyi évre fizettük a törvényesen járó ügyleti kamatot, mint amely eltelt a szerződés aláírása óta, hanem jelentősen több évre, és ennek a többletnek megtérítése szintén visszajárna az adósoknak jelen pillanatban történő zárás esetén.

A forintosítási törvénytelen szélhámosság ezeknek az adósi követeléseknek jövőbeni követelhetőségének akadályozását szolgálja, valamint azt, hogy 2016. év végéig a jelenlegi 2,1 %-on álló Nemzeti Banki jegybanki alapkamatnak 6-8 %-ra történő emelése folytán legyen lehetősége a bankoknak 40-50 %-kal emelni a törlesztőrészletet a forintosításra hivatkozva az adósok számára azért, hogy a bankok általi kifosztása több millió magyar embernek teljes, befejezett legyen.

Ennél aljasabb szándékú kormányzati – egyébként az országgyűlési képviselők által támogatott – intézkedést magánjogi szerződésekkel kapcsolatosan korábban még elképzelni sem tudtam, és őszintén sajnálom azt, hogy az alábbi és ehhez hasonló felelőtlen írások, vagy nyilatkozatok egyáltalán elkészülhetnek, illetve terjeszthetőek az adósok felé.

Magam részéről elegem van abból, hogy az adósok még mindig bíznak egy teljesen törvénytelen, Európai jogszabályokat semmibe vevő elszámolásban, és még tetejében abban is, hogy a nyilvánvaló tönkretételüket célzó forintosításban bármi jót észlelnek.

Erről már nem a bankok tehetnek, hanem mindazok, akik felnőtt korban bármilyen marhaságot hajlandók elfogadni akkor, ha ez számukra kényelmes megoldás. Még akkor is, ha ez a tunyaság jelen pillanatban felér egy öngyilkossággal.

Siófokon 2015. április 9. napán.

Léhmann György

From: Jánosné Krizsán [mailto:bozsebolt@gmail.com]
Sent: Thursday, April 09, 2015 12:51 AM
To: Erika Sziky; Eszter Rudas; István Pethő; László Győri; Ilona Kovács; János Piti; Józsefné Máté; Katalin Dr Buza; Dr. Léhmann György; Bene Gabor; Julianna Kolozsvári
Subject:

Gulya Tibor
Kedves mindenki. Először is nagy örömmel tapasztalom azt a fajta eltökéltséget, amit tapasztalok, de sajnálom, hogy ennyire pesszimisták a forintositás tekintetében. NEM KELL FÉLNI TŐLE!!!!!!! Ennek az oka igen egyszerű. A kormány egy kicsit elszámolta magát a törvénnyel de nagyon. A forintosítás beavatkozás a szerződésbe az állam részéről, melyet jogszabály enged meg a számára. De azzal nem számolt a drága, hogy a beavatkozása milyen kockázatokkal jár, ugyan is ezt nem teheti meg jogkövetkezmény nélkül, amit figyelmen kívül hagytak és ez a nagyfokú önelégültségük lesz a vesztük. Van megoldás a forintositással szemben melynek okán ugy képen lehet vágni mind a bankokat, mint a törvényalkotót, hogy bánni fogják ezt a törvényt életük végéig, hogy megalkották. A forintosításról szoló törvény nem átok, hanem áldás mert uj lehetőségeket nyitottak meg ezzel, amit mélyen eltitkolnak, de sajnos szívás nekik mert én tudom, hogy mit kell tenni, amivel vagy kamat mentes kölcsönné lehet tenni a szerződéseket, vagy egyszerűen ki lehett nullázni. Ezért én nagy nagy hálát érzek irántuk, hogy ennyire ostobák, mert ez a törvény képes megfelelő alkalmazás mellett a deviza alapu hiteleket végleg kivégezni. Akkor mi is a baj, adjuk hálát a mi bölcs és figyelmes nagyvezérünknek, hogy a mohosága a veszte lesz. A törvény más törvényekkel megtámogatva kivégzi őket tehát fel a fejjel és csak mosolyogni. Erre szolgálhat segitségül az előadásaim illetve a cégem munkája, hogy azt is megbánják, hogy ezt a szemetet egykor kitalálták hogy ellopjanak mindent tőlünk. Nem kell félni a bankoktól mert a bank nem hatóság. Tisztelettel Gulya Tibor


2015. április 6., hétfő

Panaszomnak brüsszeli elfogadása okából - válasz -viszontválasz

Dr. Léhmann György

ápr. 2. (3 napja)

címzett: Léhmann

Az Európai Bizottság Elnöke nevében küldött levéllel kapcsolatos írásaimra természetesen számos választ kaptam.

Elsősorban gratulálnak, amit ezúton is nagyon köszönök, de az alig egy-két órával ezelőtt küldött levelemre írt választ, illetve viszontválaszomat fordított sorrendben úgy gondoltam, hogy megosztom Önökkel.

Ezt követően pedig még egy nagyon aranyos levelet is közzéteszek, mely szerint nem másra, mint Rózsa Sándorra hasonlítok.

Egyszóval nagyon nagy megbecsülésben van részem.

Köszönöm.

Siófokon 2015. április 2. napján.
Léhmann György

From: Dr. Léhmann György [mailto:lehmann@invitel.hu]
Sent: Thursday, April 02, 2015 11:15 AM
To: 'péter Reiner'
Subject: Panaszomnak brüsszeli elfogadása okából - válasz


Kedves Reiner Péter!

Leveledben említett devizások és évek óta küzdő mentorai igyekezetét természetesen méltányolom és örülök, hogy igyekeznek hazánknak hasznára lenni.

Ami pedig az elgondolásaikat illeti az ügy jogi megoldásával kapcsolatosan, az európai jognak némi ismeretében nem értek velük egyet.

Valóban az idő dönti el azt, hogy sikerült-e közfigyelmet felkelteniük, én mindenesetre elsősorban nem közfigyelmet akarok felkelteni, hanem a felmerült jogi problémát az adósok javára eldöntetni. Ügyvédi kötelességemnek eleget téve.

Az Európai Bizottság Elnökének hozzám intézett levele arról győzött meg, hogy jó után járok.

Sajnálom azt, hogy a közfigyelmet felkeltők immár eredményemet is látva nem óhajtanak hozzám hasonlóan a szükséges jogszabályoknak megfelelően eljárni.

Azért sajnálom, mert ebből a hozzáállásukból szerintem is nem lehet más, mint legfeljebb közfigyelem felkeltés, ami nem tudom mire lehet majd jó az adósok érdekében.

Szerintem semmire, Illetve a bankok számára mindenképpen jó lesz az, hogy az elfogadható és eredményes jogi háttértől a nagy figyelemfelkeltés közben olyan messze kerülnek a most Brüsszelben járók, mint Makó Jeruzsálemtől.  

Barátsággal: Léhmann György


From: péter Reiner [mailto:repe.edeserdely@gmail.com]
Sent: Thursday, April 02, 2015 9:37 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Re: Panaszomnak brüsszeli elfogadása okából

Kedves Ügyvéd úr!

Csupán egy bátortalan kérdés: a régi mondást,mely szerint egységben az erő,miért nem használtad vélt és valós igazságaid esélyesebb érvényesülése okából?

A devizások és évek óta értük küzdő mentoraik most Brüsszelben jártak érdekeik hathatósabb képviselete reményében

Majd az idő eldönti,hogy sikerült felkelteniük a közfigyelmet jogos sérelmeik tárgyában,de a próbálkozásaik tiszteletre méltóak

Barátsággal

Reiner Péter

=====================


From: G………………… [mailto:g……………….@gmail.com]
Sent: Wednesday, April 01, 2015 9:11 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Re: Válasz az Európai Bizottság Elnökétől

Tisztelt Dr Léhmann Úr!

Most olvastam a Európai Bizottság elnökének írt levelére írt választ, és így első felindulásomban gyorsan le kell írnom valamit.
Amit maga művel az valami egészen rendkívüli. Ha van igazság – és bizony van – akkor egyszer, egy parazitáitól megszabadult szabad Magyarországon még nemzetünk történetének legnagyobb neveivel fogják a Dr Léhmann nevet emlegetni.

Rózsa Sándor jut önről eszembe, aki a habsburg időkben, mikor mindent irtottak, ami magyar, és “a múltat végképp eltörölni” programot már elkezdték valósítani, fiainkat idegen érdekek mentén idegen földre kényszerítették háborúba, sarcolták, fosztogatták a népet, akkor megjelenik az Alföldön Ő. Nagyon próbálják mocskolni, fényes nevét egy bűnöző zsiványként emlegetni ma is ellenségeink, akik ugyanazok, mint akkor voltak. Akik hajtóvadászatot rendeltek el, hogy elfogják. Ma meg bankárokat tüntetnek ki március 15-én.

Rózsa Sándor – minden idegen szócső ellenkező állításával szemben – valóban az egyedüli volt abban az időben az Alföldön, aki magyar érdeket képviselt. És, hogy nem akármilyen ember volt, illik tudni róla pl. azt, hogy Urunk sátánfajzatok általi megfeszítése napján, péntekenként a csapatának tagjainak még a dohányzást sem engedte, nemhogy a trágár beszédet. A nemzet érdekeinek képviseletére hivatott magyar nemességet addigra szétrohasztották, (először eladósították, aztán birtokaikra a bankárcsemeték rátették a mancsukat, oszt vettek hozzá kutyabőrt), a hivatalokban a fugger bankház által irányított habsburg kamarilla kiképzett kollaboránsai ültek, az erkölcsök a mélyben, a nagyurak Bécsben kaszinóznak és kurváznak, a nép szenved, senki nem törődik sérelmeikkel. És megjelenik Rózsa Sándor. A Bakonyban meg Sobri Jóska. Másutt Angyal Bandi, Savanyú Jóska, Szép Mennykő István, stb..

Most rosszabb a helyzet. És csak egy betyár van, aki magyar érdeket képvisel. Mondjuk az Ő nevében duplán benne van a ló. (ló, mén). És a fehér ló népének most nagyon nagy szüksége van rá. És Ő teszi is a dolgát, hisz ezért küldetett. Mondom mégegyszer: egészen döbbenetes, amit maga egyes egyedül, óriási ellenszélben, 65 (?) évesen el tudott érni eddig. És sokszor az az érzése az embernek, mintha még most kezdene belemelegedni.

És még egy dolog. Ha ez a bankmentő elfajzott, nemzetben való létét definiálni már nem tudó, azaz elszlávosodott (sklavus) kozmopolita banda végül (ne adj Isten) valahogyan mégis eléri, hogy a bankok büntetlenül megtarthatják a lopott szajrét, és hoznak egy olyan törvényt, (mert ezek megteszik), amiben taxatíve leírják, hogy dr Léhmann György pereit mind fel kell függeszteni, maga már akkor is elvégezte a dolgát itt a Földön.

Mert évek óta – kvázi Rózsa Sándorként – magyar érdeket ebben az országban a dögevő hordák közül kiemelkedve valójában egyedül képviselve a legnagyobb, legértékesebb dolgot biztosít sok millió magyarnak: a REMÉNYT!!! Ettől nincsen nagyobb dolog, mert a túlélést egyedül ez biztosítja. Egy egész nemzetnek. Na erre a szintre nőjön fel bármelyik politikus. Azt asszem még várhatjuk egy darabig...

  Tisztelettel:
                             G…………….. L…………….
Panaszomnak brüsszeli elfogadása okából

Dr. Léhmann György

Mellékletápr. 2. (3 napja)

címzett: Léhmann

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu    ==========================================================================

Tegnapelőtt közreadott,

Európai Bizottság Elnökének – Jean-Claude Juncker úrnak címzett kérelmemre az alábbi,

Európa Bizottság Jogérvényesítési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság egységvezetőjétől 

Elnök Úr nevében érkezett válaszra
tekintettel mai napon a

Somogyi Hírlapban 


cím megnyitásával az alábbi újságcikk, illetve ezt követően


cím alatt „Pofonok” című írás olvasható:
  

Semmis lesz az adósmentés? Brüsszel vizsgálja a Léhmann-panaszt

2015. április 2. 08:09 Fónai Imre

Valóban az uniós jog helytelen átültetése, vagy értelmezése állhat fenn – ezt válaszolta Léhmann Györgynek Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke nevében Veronica Manfredi, a brüsszeli Európai Bizottság jogérvényesülési és fogyasztópolitikai főigazgatóságának vezetője.

A siófoki jogász Junckernek írt levelében arra hívta fel a figyelmet: a tavaly nyáron a magyar parlament által elfogadott devizaadós-mentő törvény nemcsak az alkotmányt, hanem az európai uniós jogot is sérti, egyben korlátozza a panaszosok hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz.
„A levélben megfogalmazott érvek előzetes értékelése alapján úgy tűnik, hogy valóban az uniós jog helytelen átültetésére vagy értelmezésére vonatkozó, tagállammal szembeni panasz esete áll fenn” – áll a főigazgatóság vezetőjének válaszában.
Arról is tájékoztat Veronica Manfredi, hogy Léhmann György levelét a panaszkezelési adatbázisba iktatták, és azt az Európai Bizottság értékelni fogja.
– Hájjal lehet kenegetni – felelte a siófoki ügyvéd arra a kérdésünkre, hogy milyen érzésekkel, gondolatokkal olvasta a válaszlevelet. – Nagyon úgy tűnik, hogy – amint azt kezdettől fogva állítom – az Európai Unió alaptörvényébe ütközik az általam fércműnek titulált adósmentő jogszabályunk, ami az alapja a javában zajló elszámolásnak, forintosításnak. Ha pedig az Európai Bizottság ezt majd egyszer valóban ki is mondja, annak drámai következményei lehetnek.
Én mindenesetre ezen levél birtokában az összes peremben felfüggesztést kérek addig, amíg a bizottsági állásfoglalás meg nem születik. Az adósmentőnek nevezett törvényalapján meg kéne hogy szüntessék a bíróságok ezeket a pereket (holott fogyasztói szerződésben az igazságszolgáltatást nem lehet akadályozni, ez szintén uniós alapjog), de úgy vélem, mivel immár egyértelmű, hogy a bizottság vizsgálja a panaszomat, szó sem lehet megszüntetésről.
Vagyis viszem tovább a pereket. Az a hazai törvényekből is világos: ha a per eldöntése előzetes eljárástól függ, akkor azt addig fel kell függeszteni.

Léhmann György amondó: az Európai Bizottság jövőbeni állásfoglalása az egész adósmentő jogszabályt teheti semmissé visszamenőlegesen. Éppen e törvény alapján zajlik most az elszámolás és forintosítás, a bankoknak e hónap végéig kell megküldeni az elszámolást az adósoknak, majd rövid időn belül csökkentik követelésüket.
– Az uniós jogszabályok megkerülésével nem lehet „erőszakosan” elszámolni, forintosítani – így a siófoki jogász. – Az általam várt európai bizottsági döntés ennek a jogalapját döntheti romba, ez visszamenőlegesen érvénytelenítheti az egész elszámolást, forintosítást. Gondoljunk bele: a bankok néhány hónapon belül fizetnek az adósoknak, az európai bizottsági döntés után azonban nyilván azonnal visszakérnék ezt a pénzt, hiszen ha semmis az egész törvény, akkor a követelés-csökkentésnek is megszűnik a jogalapja.
Blama ide, vagy oda, meg kéne ezt fontolni alaposan a kormánynak és akár most, azonnal felfüggeszteni az elszámolást és forintosítást, ha nem akar hülyét csinálni magából. Most ugyanis nagyon úgy áll, hogy megnőtt az esélye, amit kezdettől mondok:fiúk, ez így nem fog menni, Magyarországon lehet bármilyen törvényt alkotni, azt a bíróságokra kényszeríteni, sőt, akár Alkotmánybírósággal is elfogadtatni, de az emberek százezreit tönkretevő, valójában éppen hogy bankmentő csalássorozathoz az Európai Unió nem fog asszisztálni...

A forintosítás sem garancia semmire.

A devizahitel-szerződések tele vannak további, bírósági vizsgálatra váró tisztességtelen pontokkal Léhmann György szerint, egy korrekt elszámolás előtt ezeket mind ki kéne belőle iktatni és azt követően meghatározni, mennyivel tartozik az adós, mit követelhet a bank. A forintosítással azonban megszűnik a szerződések peresítési lehetősége. Az ügyvéd arra is felhívja a figyelmet: hiába hangoztatják a kormányzati szereplők, tévesen értelmezik a kúriai állásfoglalást, az árfolyamkockázat sem minden esetben és teljes egészében az adóst terheli.
S Léhmann szerint arra sincs semmi garancia, hogy a most forintosított hitelek törlesztőrészlete később nem emelkedik ugyanúgy az egekbe (egy jegybanki kamatemelkedés következtében), mint ahogyan a svájci frank esetében történt.
Tetszett a cikk?Ossza meg!
 Twitter 

=========================

Pofonok

2015. április 2. 07:44 Fónai Imre

Brüsszel visszamenőlegesen nyilváníthatja semmisnek devizahitel-elszámolásunkat és forintosításunkat - nagy pofon lenne, beleremegne az ország.

Brüsszel visszamenőlegesen nyilváníthatja semmisnek devizahitel-elszámolásunkat és forintosításunkat, ezt olvassa ki Léhmann György az Európai Bizottságtól kapott válaszlevélből. Nagy pofon lenne, beleremegne az ország. 
A Quaestor-botrány is azért borzasztó a károsultak ezrein túl mindannyiunkra nézve diplomata-útlevelet kapó, utólag nyalizó gazembernek titulált cégvezetőstől, egyházi bizniszestől, mert az államról állít ki bizonyítványt, az egyre mindenhatóbb állam menthetetlenségéről.  
Ángyán József a minap a Barikád című hetilapban velejéig romlottnak titulálta a rendszert, mely törvényszerűen önmagába roskad. „Átvette a hatalmat egy rablóbandák, oligarcha-családok alkotta, maffiaszerűen működő hálózat; rablóháború zajlik, miközben fogy a közös holmi, amit még el lehet vinni.”

Demján Sándor sem kertel: „Ha a kormány valakinek a vállalkozására szemet vet, hát elveszi: készítenek üzleti tervet, s készül hozzá mindjárt törvény is, ami a lopást legalizálja” 
G. Fodor Gábor politikai elemző mondatai még az Orbán-évértékelőn is visszautasíttattak: „Aki azt gondolja, hogy az 1998 és 2002 közötti valóban polgári Magyarország volt, óriásit téved. A politika embertan. Embereket kell irányítani, a hatalomgyakorló feladata, hogy az emberek azt akarják, amit ő akar”.
Vagy Illés Zoltán exállamtitkár, akit a kormányzás egyre jobban emlékeztet A tanú című filmre a bármely pozícióban bevethető Pelikán elvtársakkal: „A második kétharmad lehetőség lett volna a viszonyok konszolidálására, de most inkább úgy látszik, bele fog bukni a tények figyelmen kívül hagyásába, a hozzáértés hiányába, a mérhetetlen mohóságba”.

A kormányoldalról érkező pofonok is mindannyiunkon csattannak.Válasz az Európai Bizottság Elnökének címzett kérelmemre és egyebek
DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu    ==========================================================================

Válasz az Európai Bizottság Elnökének címzett kérelmemre

és egyebek

A mellékletben olvasható, Európai Bizottság Elnöke – Jean-Claude Juncker úrnak címzett kérelmemre az alábbi,

Európa Bizottság Jogérvényesítési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság egységvezetőjétől az

Elnök Úr nevében érkezett részemre az alábbi válasz:

  

Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság Elnöke nevében tájékoztatás szerint:

„A levelében megfogalmazott érvek előzetes értékelése alapján úgy tűnik, hogy valóban az unós jog helytelen átültetésére vagy értelmezésére vonatkozó, tagállammal szembeni panasz esete áll fenn.”

megállapítást tette az

Európa Bizottság Jogérvényesítési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság egységvezetője, valamint azt is közölte, hogy az

Európa Bizottság értékeli panaszomat,

javaslom azt a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződés minden adósának, egyéb érdekeltjének, hogy a panasz elbírálásáig erre hivatkozással

semmiféle nyilatkozatot ne tegyenek egyetlen banki felhívásra sem.

--------------------------------------------

Ezt megelőzően, még tegnapi napon kaptam az alábbi levelet, valamint írtam az alábbi választ.

Akkor még nem tudtam azt, hogy Európai Bizottság előtt a panaszom értékelésre kerül, de nem tartom feleslegesnek fentiek ellenére ezek közlését sem.

Siófokon 2015. március 31. napján.

Léhmann György

==========================

Tegnap este küldték meg részemre az alábbi levelet:

From: P……………….. [mailto:info@p...................hu]
Sent: Monday, March 30, 2015 8:38 PM
To: lehmann@invitel.hu
Subject:

Tisztelt Dr.  Léhman György Úr!

Hiszem,hogy kizárólag önben rejlik a devizaügyek megoldásának lehetősége Maximális Tiszteletem törekvései és elért eredményei miatt . A mennyire tudom nem vállal új ügyfeleket remélem tévedek mert én is a segítségét szeretném kérni mivel próbáltam több fórumon segítséget kérni de nagy csalódások értek mivel az ügyvédek csak a saját önös érdekeit képviselik és nem értik,hogy a végletekig kifosztott emberek már nem tudnak többszázezer forintos költségeket vállalni.Az úgynevezett civil segítők kik úgymond díjmentesen segítenek abból áll hogy az ön állttal kiadott iratmintákat eladják a banki károsultaknak és mikor megkérdem őket tudnak-e számlát adni arra hivatkoznak hogy azért nem tudnak mivel önkéntesen segítenek de azért az iratmintákért kérnek 50 – 60 000 ft.-ot mint pld-ul a H…………….. – S……….. csoport T…………. úr és felesége P-i székhelyű társaság

Egyszóval túlvagyok néhány csalódáson és nem tudok kihez fordulni mivel nem szerettem volna az ön gondjait tovább szaporítani ezért nem fordultam önhöz de kénytelen vagyok mivel úgy érzem nincsen más lehetőségem

Tisztelettel S…………. M……………..

Természetesen szeretném én is hinni azt, hogy valamit tudok tenni szerencsétlen hazám becsapott honfitársaiért, de olyan lélekromboló és hitvány az emberek kifosztására szövetkezett társaság velünk szemben, hogy folyamatosan kétségeim van az iránt, vajon eltudok-e jutni pereim alapján az Európa Bírósághoz előzetes döntéshozatali eljárásban.

Amennyiben eljutok, és 2 éves várható időtartam alatt állást foglalnak ott ebben a 2014. julius 4-e óta tartó példátlan nemzeti törvényalkotási ámokfutással kapcsolatosan, valamint addig a becsapott adósok döntő része az eredetileg megkötött szerződéshez tartja magát az abban rejlő törvénytelen feltételek kiküszöbölése mellett,  akkor tudtam tenni valamit, ellenben akkor, ha a bajbajutott magyar emberek elfáradva, beletörődve sorsukba tudomásul veszik a rájuk erőszakolt állapotot, akkor eredményt felmutatni nem fogok tudni.

Azaz erőlködhet a nemzetrontó szövetség akármilyen erkölcstelen törvénnyel, annak rendelkezéseivel, ameddig az adós szembeáll ezekkel, vallom azt, hogy semmire nem mennek a különböző alaptalan, Európai Uniós jogszabályokkal ellentétes rendelkezésekkel.

Magánjogi szerződést csak olyanok gondolhatnak létrehozni törvénnyel, mint a Rogán-Matolcsy-Trócsányi trió, de a valóságban mindenki jól tudja azt, hogy szerződést néhány ezer éve legalább két fél egybehangzó akaratnyilvánítása hozhat létre.

Nem másról van szó, mint arról, hogy össze-vissza beszélnek hol nem létező szerződésmódosításról, hol új szerződésről másokat megtévesztve, csak mentsék a magyar adósoktól elcsalt pénzt.

-------------------------

Ami pedig az általam eddig nem tudott, pénzért tevékenykedő társaságok tevékenységét illeti, természetesen nem az a baj, ha irataimat használják. Nem kell nekem tudni azt, hogy ki használja esetleg irataimat az adósok hasznára ingyenesen. Soha ne kérjék ehhez hozzájárulásomat. A baj ezek árusítása – pénzért.

Akik pusztán azért, mert irataimat vagy azok részét továbbítják pénzt kérnek, rosszabbaknak tartom mint a hullarablókat.

---------------------------

Abban pedig téved a levélíró, hogy nem vállalok új ügyeket. Vállalok.

Mindösszesen arra kérem mindazokat, akik hozzám kívánnak fordulni, hogy a mellékletben

„Továbbhaladva az úton”

című iratomban leírt tájékoztatásomat olvassák át figyelmesen és csak utána jöjjenek.

===================


2 melléklet

1. Melléklet (Kérelem az Európai Bizottság Elnökéhez.doc) előnézete2. Melléklet (Továbbhaladva az úton.doc) előnézeteQuaestor féle cégkivonatok

Dr. Léhmann György

Mellékletmárc. 27. (9 napja)

címzett: Léhmann


Büszke vagyok arra, hogy nem értek sokat a tőzsdei és bróker machinációkhoz, de mivel még a vízcsapból is a Quaestor szó folyik mindenhonnan, ugy gondoltam, hogy a mai napon ingyenesen letölthető cégkivonatok alapján néhány tényt tudatok Önökkel.

1./ Feltehetően a mellékletben látható,

Cg.01-10-043211 cégjegyzékszámú QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

cégből kell kiindulni, mely cégnek a cégkivonat szerint ügyintézésre jogosultja 2015. március 10-től kezdődően:

13.
A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/29.
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 

A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
Szombati Zsigmond Zoltán
 (an.: dr. Jójár Mária)
Születési ideje: 1960/08/16
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Adóazonosító jel: 8341952505
A képviselet módja:
 önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: egyéb
Jogviszony kezdete: 2015/03/10

A változás időpontja: 2015/03/10

Bejegyzés kelte: 2015/03/12 Közzétéve: 2015/03/14

Hatályos: 2015/03/10 ...
------------------------------------

Ebből, valamint abból a tényből kiindulva, hogy ez az egyetlen felszámoló cég az ügyintézésre jogosult, sem Tarsoly Csaba sem másnak neve nem olvasható, arra gondolhatnánk logikusan, hogy 2015. március 10-én ez a cég már felszámolás alatt állt.

De nem állt, hiszen a cégkivonat egyéb adatai egyetlen szóval sem említik a felszámolási eljárás megindítását.

Tulajdonosa pedig ennek a cégnek 2015. március 15-én:

1.
Részvényes(ek) adatai
1/4.
QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-1132 Budapest, Váci út 30.
Cégjegyzékszám: 

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.

A változás időpontja: 2014/05/08

Bejegyzés kelte: 2014/07/01 Közzétéve: 2014/07/04

Hatályos: 2014/05/08 ...


cég.

=================================

2./ Természetesen indokolt ezek után megtekinteni a tulajdonosi QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
adatait is, ezért ennek a cégnek cégkivonatát a mellékletben szintén megtekinthetik.

Ennek az utóbbi cégnek ügyintézésére jogosultjai mint jól látható, március 22-én az alábbiak:

13.
A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/17.
Tarsoly Csaba (an.: Rusai Margit)
Születési ideje: 1964/06/05
1021 Budapest, Üdülő út 33.
Adóazonosító jel: 8355842316
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2007/04/30

A változás időpontja: 2012/04/27

Bejegyzés kelte: 2012/07/06 Közzétéve: 2012/07/19

Hatályos: 2012/04/27 ...

(Törlés alatt)

13/18.
Tarsolyné Rónaszéki Erika (an.: Koleszár Erzsébet)
Születési ideje: 1964/10/02
1021 Budapest, Üdülő út 33.
Adóazonosító jel: 8357032893
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2007/04/30

A változás időpontja: 2012/04/27

Bejegyzés kelte: 2012/07/06 Közzétéve: 2012/07/19

Hatályos: 2012/04/27 ...

(Törlés alatt)

13/19.
Tarsoly Vince (an.: Mórocz Mária)
Születési ideje: 1935/02/22
1173 Budapest, Ágas utca 15.
Adóazonosító jel: 8248902269
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2007/04/30

A változás időpontja: 2012/04/27

Bejegyzés kelte: 2012/07/06 Közzétéve: 2012/07/19

Hatályos: 2012/04/27 ...

(Törlés alatt)

13/20.
Orgován Béla (an.: Steinhauser Anna)
Születési ideje: 1976/11/30
2253 Tápióság, Szabadság utca 7.
Adóazonosító jel: 8401454980
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2015/03/16

A változás időpontja: 2015/03/16

(Bejegyzés alatt)

Talán azért érdekes ezt vizsgálni, mert jól látható, hogy Orgován Béla a sajtó híresztelésével szemben nem egy napig, hanem legalább 6 napig, vagy ennél is hosszabb ideig ennek a cégnek ügyintézésre jogosultja.============================

Tulajdonosai pedig ennek a cégnek a cégkivonat szerint:

1.
Részvényes(ek) adatai
1/4.
INSULA Management Establishment
LI-9490 Vaduz, Lichtenstein.
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: FL-0001.533.513-0.
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: Public Register, Vaduz, Liechtenstein
Kézbesítési megbízottja: Egri és Társai Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Párizsi utca 6/A. IV. em. 1-2.
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.

A változás időpontja: 2012/02/29

Bejegyzés kelte: 2012/03/21 Közzétéve: 2012/04/05

Hatályos: 2012/02/29 ...1/5.
INSULA Management Estabilishment
LI-9490 Vaduz.
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: FL-00001,533,513-0
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: Public Register, Vaduz, Lichtenstein
Kézbesítési megbízottja: Egri és Társai Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Párizsi utca 6/A. IV. em. 1-2.

A változás időpontja: 2015/03/16

·          (Bejegyzés alatt)

·          1/6.
·          QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1132 Budapest, Váci út 30.

·          Cégjegyzékszám:
·         
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.


·          A változás időpontja: 2015/03/16

·          (Bejegyzés alatt)

·         ========================

·         Ebből jól látható az, hogy a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nevű cégez év  március 16-tól lett az utóbbi cég tulajdonosa.

·         Ennek megfelelően természetesen indokoltnak láttam azt is, hogy ezt a szóba jöhető harmadik cégnek cégkivonatát is közreadjam, és ebből az alábbiakat kiemeljem.

·         QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cég ügyintézésre jogosultjai:

·          13.
·          A képviseletre jogosult(ak) adatai
·          13/3.
·          Tarsoly Csaba (an.: Rusai Margit)
Születési ideje: 1964/06/05
1021 Budapest, Üdülő út 33.
Adóazonosító jel: 8355842316
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2007/01/15


·          A változás időpontja: 2013/01/15

·          Bejegyzés kelte: 2013/04/05

·          Hatályos: 2013/01/15 ...

·         míg ennek a cégnek tulajdonosa:

·          1.
·          A tag(ok) adatai
·          1/4.
·          QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-1132 Budapest, Váci út 30.

·          Cégjegyzékszám:
·         
A tagsági jogviszony kezdete: 2008/03/17


·          A változás időpontja: 2013/01/15

·          Bejegyzés kelte: 2013/04/05

·          Hatályos: 2013/01/15 ...

·         ===================================

·         Ezek után csak megkérdezném az erre a bejegyzésre vonatkozó okiratot ellenjegyző ügyvédet arról, hogy amennyiben


QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnek tulajdonosa a

QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,míg a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a

QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

akkor nem lát-e valamiféle ellentmondást az oda-vissza történő tulajdonlást illetően.

-----------------------------------

Egyébként pedig a 2008-as cégállapotát a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnek a mellékletben szintén megtekinthetik.

Siófokon 2015. március 27. napján.

Léhmann György

 


4 melléklet
Melléklet (QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.doc) előnézete
Melléklet (Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt cégkivonat.doc) előnézete
Melléklet (QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.doc) előnézete
Melléklet (QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt -2008. évben -.doc) előnézete